biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

03.02.2014

Działania projektowe w zakresie szkoleń i doradztwa prowadzone przez FRAPZ w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO w miesiącu lutym 2014 roku

Działania projektowe w zakresie szkoleń i doradztwa prowadzone przez FRAPZ w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO w miesiącu lutym 2014 roku:

• 03.02.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości, które odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Domku Parkowym, Plac Harcerski 1, 43-190 Mikołów
• 04.02.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości, które odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Domku Parkowym, Plac Harcerski 1, 43-190 Mikołów
• 04.02.2014 – zorganizowanę będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny marketingu, które odbędzie się w OWIS Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
• 05.02.2014 – zorganizowane będzie szkolenie “Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego.”, które odbędzie się w Chorzowskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Powstańców 70/3, Chorzów
• 12.02.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości, które odbędzie się w siedzibie PES, ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice
• 13.02.2014 – zorganizowane będzie szkolenie “Zarządzanie projektem.”, które odbędzie się w Punkcie Dzielnicowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Wyzwolenia 7 (aula), 41-800 Zabrze
• 17.02.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny marketingu, które odbędzie się w siedzibie PES, ul. Radosna 35a, Katowice-Giszowiec
• 21.02.2014 – zorganizowane będzie szkolenie “Granty jako źródła finansowania PES.”, które odbędzie się w Punkcie Dzielnicowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Wyzwolenia 7 (aula), 41-800 Zabrze
• 21.02.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości, które odbędzie się w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie “Pomocna Dłoń”, ul. Strzelców Bytomskich  7, 42-600 Tarnowskie Góry
• 24.02.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości, które odbędzie się w siedzibie PES, ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice
• 25.02.2014 – zorganizowane będzie szkolenie “Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego.”, które odbędzie się w siedzibie FRAPZ, ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
• 28.02.2014 – zaplanowane będzie doradztwo specjalistyczne z dziedziny księgowości, które odbędzie się w RAR Inwestor, ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska


Wszystkie działania skierowane było do Podmiotów Ekonomii Społecznej wraz z ich pracownikami lub członkami. Dodatkowo w szkoleniach mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane pracą w lub utworzeniem PES.

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.