biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktualności

09.01.2017

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal doradczo-szkoleniowych

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia zaprasza do składania ofert na wynajem sal doradczo-szkoleniowych na potrzeby realizacji wsparcia w ramach realizowanego projektu „Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie - wsparcie dla osób po 29 roku życia poszukujących pracy”. 

Wybór dostawcy usług wynajmu sal doradczo szkoleniowych realizowany jest w trybie rozeznania rynku w ramach projektu „Z potencjałem i doświadczeniem łatwiej znaleźć zatrudnienie - wsparcie dla osób po 29 roku życia poszukujących pracy” nr RPSL.07.01.03-24-01E1/15 realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Załączniki:

- Specyfikacja zamówienia - Rozeznanie rynku

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

 

powrót
FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.